آدرس : تهران - ميدان پاستورخیابان پاستور غربی چهارراه شهيد داود آژيده پلاک6

تلفن : 66426325 -66905052 - 66905452 ،فکس : 66434393

ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 14:30 بعدازظهر

پست الکترونیکی : Info@Etehadievarzeshi.ir