مراحل ثبت نام كلاس آموزش

*تذكر: قبل از ورود به سايت عكس 4*3 رنگي و كارت ملي اسكن شود. (حجم كمتر از 150 كيلوبايت)

1. ورود به سامانه آموزش اتاق اصناف تهران به آدرس اينترنتي: www.tehranecoat.ir

2. انتخاب اتحاديه فروشندگان لوازم ورزشي تهران
4. وارد كردن مشخصات فردي+ 2 كد
- كد رسته (شناسه آيسيك)
- كد رهگيري (شناسه صنفي)
4. در صورت داشتن مباشر ثبت نام كلاس بنام مباشر انجام شود.

5. پرداخت مبلغ  كلاس 800/000 ريال

مراحل آزمون پس از ثبت نام

1. مجدداً وارد صفحه سامانه آموزش اتاق اصناف تهران به آدرس اينترنتي: www.tehranecoat.ir شويد

2. گزينه (ورود اعضاء) را بزنيد

3. مشخصات خواسته شده را وارد كنيد.

4. در صفحه اي كه باز مي شود فيلم هاي آموزش قابل مشاهده مي باشد.

5.پس از مشاهده فيلم‌هاي كلاس آموزش صنفي با توجه به رسيد ثبت نام (در بازه زماني مشخص شده) به سايت مراجعه و گزينه آزمون الكترونيكي و سپس درخواست آزمون جديد و شروع آزمون الكترونيكي را انتخاب نموده و آزمون را انجام دهيد.

تذكر: *در صورت قبولي به اتحاديه اطلاع دهيد، شماره تلفن اتحاديه: 66905052-021

*در صورت عدم قبولي به اتحاديه اطلاع دهيد.