ثبت نام در سايت پيشخوان مجوز هاي كشور

*تـذكر: قبل از ورود به سايت بايد سيم كارت تلفن همراه بنام شـخص ثبت نام كننده(متقاضي صدور يا تمديد پروانه كسب) باشد.
1. مراجعه به سايت
www.G4B.ir (پيشخوان مجوز هاي كشور) شود.
2. دكمه ثبت نام بزنيد(اطلاعات اوليه وارد شود)
3. كلمه عبور و گذرواژه(پسوورد) براي شما پيامك مي شود.
4. سپس مجددا با كلمه عبور و گذرواژه وارد شويد.(دكمه ورود را بزنيد)

5. ليست سمت راست دكمه ثبت و پيگيري مجوز را بزنيد سپس دكمه ثبت درخواست مجوز
را بزنيد و در جدول كه مشاهده مي شود در قسمت ويرايش وارد شويد (علامت مداد) و اطلاعات سازمان ارائه دهنده مجوز را تكميل كنيد.  
 

6. دكمه ثبت نهايي را بزنيد.
7. كد رهگيري به تلفن همراه متقاضي پيامك مي شود.(كد رهگيري را به اتحاديه اعلام نماييد)
8.كد رهگيري دريافتي را به اتحاديه اعلام نماييد. تلفن اتحاديه لوازم ورزشي تهران:66905052