به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران " شاتا" ؛ هدف از اين اقدام ، كمك به دولت به منظور اصلاح طرح هدفمندي يارانه ها و صرف بودجه ناشي از آن در جهت توسعه بخش توليد كشور و همچنين حمايت ملي از سياست هاي اقتصادي دولت اعلام شده است.

بنا براين گزارش،  برخي از فعالان ، تشكلها و انجمنهاي خصوصي بخش صنعت،معدن وتجارت نيز در راستاي اين حركت ملي اعلام كردند از دريافت يارانه انصراف داده اند.


منبع: پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت