دانلود مدارك مورد نياز

((
بسمه تعالي))

اتحاديه صنف فروشندگان وتوليد كنندگان  لوازم ورزشي تهران

((مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه كسب دائم اشخاص حقيقي و حقوقي))

1-تكميل فرم تقاضاي درخواست عضويت در اتحاديه (اين فرم توسط اتحاديه در اختيار متقاضي گذارده ميشود)

2-اصل و فتوكپي سند مالكيت بهمراه بنچاق و يا اجاره نامه رسمي يا صلح سرقفلي و يا هرگونه قرارداد خريد (مبايعه نامه) و يا اجاره نامه عادي (بنگاهي) جهت واحد صنفي - كپي  مدركي دال بر تجاري يا اداري بودن واحد صنفي با پايان كار،گواهي ساختمان يا عوارض مشاغل شهرداري
*توضيحات:
- تعهد نامه محضري درخصوص ارائه اسناد عادي
( فرم توسط اتحاديه)
- جهت مستاجرين( عادي) ارائه : 1-كپي سندمالكيت ملك2-كپي كارت ملي يا شناسنامه مالك 3-رضايت محضري از مالك (فرم توسط اتحاديه ارائه مي شود)4 تعهد محضري مستاجر جهت اجاره نامه عادي الزامي ميباشد.

3-اصل و فتوكپي از تمام صفحات شناسنامه متقاضي پروانه كسب( 1 سري)

4- اصل و فتوكپي كارت ملي پشت و رو  (1 سري)

5-اصل و فتوكپي كارت پايان خدمت (1 سري)يا معافيت دائم ) 50 سال به بالا نياز ندارد)

6-     4 قطعه عكس 4*3 رنگي با زمينه روشن   (بيش از شش ماه از تاريخ عكسها نگذشته باشد)

7-اصل و فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي (يك سري) (درخصوص متقاضيان بازيهاي رايانه اي حداقل ديپلم الزامي مي باشد.)

8-اصل و فتوكپي پروانه كسب قبلي واحد صنفي (در صورت داشتن پروانه كسب از صنوف ديگر)  

9-كپي اظهارنامه و يا تشكيل پرونده و دريافت كد حوزه مالياتي و كلاسه پرونده سپس ثبت نام در سايت www.tax.gov.ir  و دريافت كدرهگيري و اعلام به اتحاديه شود.

10-روزنامه رسمي، آخرين تغيرات، آگهي تاسيس، اساسنامه شركت و معرفينامه از شركت(اشخاص حقوقي)

11-در صورت داشتن شريك يا شركاء رضايت محضري ازآنها الزامي است (فرم توسط اتحاديه به شما ارائه ميشود) ارائه يك قطعه عكس وكپي كارت ملي وصفحه اول شناسنامه شريك  و يا شركاء  الزامي است .

12-الزامي بودن نام فارسي يا مضامين موافق عفت عمومي جهت واحد صنفي

13- تاييديه كدپستي كه از اداره پست منطقه بايد اخذ گردد.

14- ثبت نام در سايت www.G4B.ir  و دريافت كد رهگيري و به اتحاديه اعلام شود.

15- ثبت نام در سايت www.iranianasnaf.ir  و اسكن مدارك پس از تاييديه اوليه اتحاديه و صدور گواهي پذيرش(توسط اتحاديه)

16- سوء پيشينه و عدم اعتياد و تاييديه صلاحيت صنفي اداره اماكن (درخصوص رسته بازي هاي تصويري و رايانه اي الزامي مي باشد)

17-  اخذ مجوز گذراندن كلاس آموزشي از اتاق اصناف تهران (كلاس در اتاق اصناف تهران برگزار ميگردد. در خصوص  افراد70 سال به بالا در صورت نداشتن مباشر گذراندن كلاس آموزشي الزامي نمي باشد)

18-  دارا بودن تجهيزات ايمني و دزدگير، كپسول آتش نشاني و صندوق نسوز جهت واحد صنفي

19- الزامي بودن نام فارسي يا مضامين موافق عفت عمومي جهت واحد صنفي.

20- صدور پروانه كسب جهت واحدهاي مسكوني امكان پذير نمي باشد.

 توجه مهم :

1- تشكيل پرونده با مدارك شناسائي متقاضي و مدارك مالكيت يا اجاره نامه واحد صنفي صورت ميگرد و نياز به ارائه كليه مدارك خواسته شده در ابتدا نمي باشد.

  2-  حداقل متراژ براي واحد هاي صنفي گيم نت 30 متر مربع و براي واحد هاي صنفي پلي استيشن 15 مترمربع مي باشد.

آدرس اتحاديه  : ميدان پاستور- خيابان پاستور غربي- چهارراه شهيد داود آژيده پلاك 6

تلفن اتحاديه :66426325   ،  فكس : 66434393

سايت اتحاديه: www.etehadievarzeshi.ir                                 
 ايميل اتحاديه: union_sports_guild@yahoo.com